Turizam u regiji, za razliku od drugih grana, gotovo da ne zna za krizu. U teškim ekonomskim vremenima doimaju se i neke nove vrijednosti, ne samo materijalne i rast bančnih računa. Ljudima je sve važnije zadovoljstvo i zdrav život.

Hrvatska se uvrstila među četiri najuspješnije turističke destinacije u svijetu. Lani je u turizmu registrirano 60 milijuna noćenja, od toga blizu 7 milijuna noćenja slovenskih gostiju. Slovenija je za hrvatski turizam već godinama strateški trg. Svaki drugi Slovenac ljetuje na Jadranu.

KAKO PRODUŽITI TURISTIČKU SEZONU. Cilj je već godinama da se od sadašnjeg prosječnog petodnevnog boravka i popunjenih boravišnih kapaciteta samo u tzv. špici, turistička sezona produži na cijelu godinu. To je jedan od glavnih zadataka svih u turizmu i oko turizma.

Kongresno-poslovni turizam, wellness, zdravstveni i zimski centri su najveća šansa za produženje turističke sezone. Organizacija seminara, simpozija, kongresa, znanstvenih i stručnih skupova je prisutna cijele godine. Njima se direktno utječe na produženje turističke sezone kao i na povećanje prihoda u turizmu. Uz to, njihovi sudionici troše i do tri puta više od drugih gostiju.Hrvatska danas raspolaže sa 148 objekata sa kongresnom ponudom. Pored Zagreba, najveći kongresni centri su Dubrovnik, Opatija, Pula, Poreč, Rovinj...

Wellness i zdravstveni turizam u regiji bilježe nadprosječne rezultate. U Sloveniji godišnje čak trećina svih gostiju boravi u termama, koje su i najbolji turistički produkt u toj zemlji. Zimski centri su također velika rezerva za produženje turističke sezone. Zimski centri u Bosni i Hercegovini, posebno Jahorina, Vlašić i Kupres su sve popularnije destinacije gostiju iz cijele regije, ali i šire. Na Vlašiću je izrastao pravi mali planinski turistički grad sa 750 vikend kuća, 10 hotela, trgovinama i ostalom pratećom strukturom.

Ulaganje u trženje u turizmu je također značajno, posebno u času opće ekonomske krize. POSLOVNI KONTAKTI su komercijalna revija, koja je već 17 godina prisutna u cijelom regionu. Revija izlazi dva puta godišnje (proljeće i jesen) u jezicima bivših jugoslavenskih republika. U pripremi je novi broj revije, koji će narednih mjeseci biti distribuiran na najvećim međunarodnim sajmovima turizma u regiji (sajmu Alpe-Adria u Ljubljani,sajmovima Turizam i Expo-zim turizam u Beogradu, na sajmu Zimski Show u Zagrebu, splitskom sajmu i na sajmu u Sarajevu). Pored toga, revija je prisutna i u izabranim poslovnim hotelima u regiji, te se po pošti šalje na poslovne i druge organizacije u turizmu i gospodarstvu.

To je dobra prilika, da se i vaš cijenjeni kolektiv, putem oglasa, predstavi u cijeloj regiji i pozove svoje nove goste i partnere. Za pripremu oglasa se pobrinemo mi.

Za oglase pripremljene za tisak, odobravamo 10 odstotni popust. Plaćanje je po izlasku revije i objavi oglasa. Poduzeća izvan EU su oslobođena poreza.